تثبیت 303 هزار شغل در 9 ماهه امسال با طرح صیانت از نیروی کار

تثبیت 303 هزار شغل در 9 ماهه امسال با طرح صیانت از نیروی کار

کریم یاوری، مدیر کل حمایت از آسیب های اجتماعی وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بنگاه های مشکل دار گفت: شناسایی و رصد پیگیری، و بررسی و رسیدگی و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار در ابتدا به عهده  مشکل دار در ابتدا به عهده سهامداران،مالکان و کارفرمایان و مدیران بنگاه های اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادر کننده مجوز تاسیس و بهره برداری و پس از آن از طریق کارگروه های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید بایستی پیگیری و اقدام نمایند.

 وی ادامه داد:  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی را در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه های رصد و پیگیری می نماید. این موضوع از اولویت های کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های کشور و کارگروه ملی به شمار می رود.

 برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذاران حفظ حیات بنگاه های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال رسیدگی حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکلدار ضروری است.

یاوری افزود: کارفرمایان ،کارآفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه جایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت دهند و اصلاح ساختار انجام دهند کارگران آنان در طول مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از آسیب های اجتماعی وزارت کاربیان کرد: مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکلدار فقط نقدینگی نیست بلکه پاره ای از مشکلات درون کارگاهی است همانند(بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصولات تولیدی،نیاز به اصلاح ساختار،اختلاف بین سهامداران،بعضاً سود مدیریت و ...) و بخش برون کارگاهی همانند(رکود صنعت،تحریم ها ،واردات بی رویه، قاچاق کالا، مطالبات از سایر سازمان و..)

در شرایطی که بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه می گردند،نیروی کار و کارگران عزیز می بایستی نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.

 وی اظهار داشت:در سال 96 بنگاه های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از 18000 میلیارد تومان تسهیلات دریافت نمودند.

 در سال 1397 نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا می گردد. همچنین بنگاه هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد اجرا و به آنان تسهیلات پرداخت می "ردد. که در سال 97 نیز از هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه جایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت پذیرد با تأیید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورای عالی کار حمایت موثر به عمل می آید.

یاوری گفت: در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها در نه ماهه امسال با حمایت های موثر از 1350 بنگاه موجبات تثبیت حدود 303 هزار نفر شغل فراهم آمد مسائل مربوط به حدود 1400 بنگاه مشکلدار با جدیت رصد، پیگیری و دنبال می کنیم و در جهت رفع مشکلات آنان برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم. استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضاء کارگروه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که هر روز یک بنگاه مشکلدار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه با هم فکری مدیران،کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و رسیدگی و حل و فصل نمایند. مدیران و کارفرمایان بنگاه های اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی می بایستی طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذی ربط برسانند. تمامی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند.

یاوری گفت: بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است و تأمین اجتماعی با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که طبق مقررات بیمه بیکاری بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند بیمه بیکاری پرداخت می نماید.

بیمه شدگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که به دلیل بروز حوادث قوه قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی و ...بیکار می شوند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند.

پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست اندر کاران اجرای قانون بیمه بیکاری است در سال 96 حدود شازده هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده اند.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است . آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و نیز باز آموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و پا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای مقرری بگیران بیمه بیکاری از حساب بیمه بیکاری تأمین و پرداخت می گردد.

در سال 96 حدود سی هزار مقرری بگیربیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی و باز آموزی و تجدید مهارت معرفی گردیده اند. و در نه ماهه سالجاری حدود 225 نفر به مراکز فنی و حرفه ای معرفی شده اند،هم اکنون حدود 254 هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می نمایند.

کارگران مجرد مشمول قانون بیمه بیکاری حداقل شش ماه و حداکثر سی و شش ماه و کارگران متاهل و متکفل حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه به نسبت سابقه کاری و بیمه پردازی می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایند،ایام مقرری بیمه بیکاری جز سابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی کارگران محاسبه می گردد.

واگذاری امور و تصدی های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات، ضوابط ودستورالعمل ابلاغی باید صورت پذیرد.

برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگروه های مشترک بین ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی شکل گرفته و به جدیت پیگیری می نمایند.

مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و کارگران مکلفند ظرف سی از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه آن اعلام نمایند.

 کارآفرینان و کارفرمایان محترم در تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی،صنفی و خدماتی و کشاورزی برای بهر همندی نیروی کار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه نمودن کارگران اقدام نمایند. در شرایط فعلی همه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان و خصوصاً نظام مالی، بانکی و بیمه ای کشور می بایستی نهایت همراهی و همکاری را با بنگاه های اقتصادی در جهت حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای آنان را به عمل آورند.
انتهای پیام/

درصورتی که مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
در صورت ناقص بودن مطلب روی منبع کلیک کنید و مطلب را بصورت کامل بخوانید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است و تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

آخرین خبرها

داغ ترین اخبار