اسامی روان شناسان و مشاوران دارای مجوز فعاليت حرفه ای

اسامی روان شناسان و مشاوران دارای مجوز فعاليت حرفه ای

شماره پروانه نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی استان منطقه 110 غلامعلی افروز دکتری استثنایی تهران ---- 111 محمود دژکام دکتری بالینی تهران ---- 112 علیرضا مرادی دکتری بالینی تهران ---- 113 ستاره حسینیان نائینی ارشد استثنایی تهران 6 114 کیانوش هاشمیان دکتری روانشناسی شخصیت تهران 1 115 سیمین رونقی دکتری روان شناسی البرز ---- 116 سید احمد احمدی دکتری مشاوره و راهنمایی اصفهان ---- 117 سید مهدی رضایی خانقاه ارشد عمومی البرز ---- 118 وحید الماسی ارشد عمومی ايلام ---- 119 علیرضا جزایری دکتری بالینی تهران ---- 120 حمیدرضا پوراعتماد دکتری بالینی تهران 6 121 علی پاکیزه دکتری روانشناسی بوشهر ---- 122 باقر ثنائی ذاکر دکتری مشاوره و راهنمایی تهران ---- 123 بهروز بیرشک دکتری روانشناسی تهران ---- 124 سیدمحمدرضا تقوی دکتری بالینی فارس ---- 125 حسین سپاسی مقدم ارشد عمومی تهران ---- 126 محمدعلی مظاهری تهرانی دکتری استثنایی تهران ---- 127 محمدکاظم عاطف وحید دکتری بالینی تهران ---- 128 حسین کاویانی دکتری بالینی تهران ---- 129 حمید طاهر نشاط دوست دکتری بالینی اصفهان ---- 130 شکوه نوابی نژاد دکتری روانشناسی و مشاوره تهران ---- 131 محمد خدایاری فرد دکتری استثنایی تهران 2 132 حسن حق شناس دکتری روانشناسی‌بالینی‌ فارس ---- 133 چنگیز رحیمی طاقانکی دکتری بالینی فارس ---- 134 جلال یونسی دکتری بالینی تهران 5 135 بیژن گیلانی دکتری روانشناسی تهران 3 136 قاسم نظیری دکتری بالینی فارس ---- 137 رخساره یکه یزدان دوست دکتری بالینی تهران 6 138 بنفشه غرائی دکتری بالینی تهران 7 139 سیدمحمود میرزمانی‌بافقی دکتری بالینی تهران 2 140 مریم حیدریان ارشد شخصیت كرمانشاه ---- 141 اشرف السادات موسوی دکتری روانشناسی خانواده تهران ---- 142 سید مهدی حسینی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 143 سیداسماعیل مهدوی هرسینی دکتری مشاوره تهران ---- 145 خدابخش احمدی دکتری مشاوره تهران ---- 146 فاطمه بهرامی دکتری مشاوره اصفهان ---- 147 سیدعلی کیمیایی دکتری مشاوره خراسان رضوي ---- 148 نرگس طالقانی دکتری روانشناسی مشاوره تهران ---- 149 فیروزه کربلایی‌محمدرضالالایی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 150 لیدا مشفق ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 151 اکرم السادات حاجیمحمد‌رضائی دکتری مشاوره تهران 1 152 ایران داودی دکتری روانشناسی خوزستان ---- 153 غلامرضا ده بزرگی ارشد بالینی فارس ---- 154 فریدون رخشان ارشد مشاوره و راهنمایی آذربايجان شرقي ---- 155 لعیا بشاش دکتری روانشناسی کودکان استثنایی فارس ---- 156 میرتقی گروسی فرشی دکتری عمومی آذربايجان شرقي ---- 157 فریدون یاریاری دکتری استثنایی البرز ---- 158 مختار ملک پور دکتری استثنایی اصفهان ---- 159 مرضیه رفیعیان اصفهانی ارشد عمومی اصفهان ---- 160 منصوره بهرامیپوراصفهانی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی اصفهان ---- 161 جلیل باباپورخیرالدین دکتری روانشناسی آذربايجان شرقي ---- 162 زهره شهرستانی دکتری بالینی تهران ---- 163 نیما قربانی دکتری روانشناسی تهران 3 164 رضا پورحسین دکتری روانشناسی تهران 6 165 محمدمهدی خدیوی زند دکتری بالینی خراسان رضوي ---- 166 امیرهوشنگ مهریار دکتری تربیتی تهران 3 167 عزت اله وقری ارشد عمومی تهران ---- 168 حسین جشتی ارشد استثنایی تهران ---- 169 پروین رضایی دکتری روان شناسی تربیتی خوزستان ---- 170 شمس الدین طرفی عمید پور ارشد بالینی خوزستان ---- 171 بتول بزرگی ارشد عمومی مازندران ---- 172 سید عبدالمجید بحرینیان دکتری بالینی تهران ---- 173 محمدعلی بشارت دکتری بالینی تهران ---- 174 محمدرضا کوثری ارشد مشاوره و راهنمایی تحصیلی گلستان ---- 175 رسول روشن چلسی دکتری عمومی تهران 2 176 مهوش رقیبی دکتری عمومی سيستان و بلوچستان ---- 177 سیدنقی الیاسی ارشد مشاوره اردبيل ---- 178 رامین خدابخشی دکتری بالینی تهران ---- 179 سیمین حسینیان دکتری آموزش و پرورش تهران ---- 180 نسیم دژکام ارشد بالینی تهران ---- 181 نادر جعفری بلالمی ارشد مشاوره و راهنمایی مازندران ---- 182 عبدالحکیم تیرگری سراجی دکتری بالینی مازندران ---- 183 سیده منور یزدی دکتری روانشناسی تهران ---- 184 فریبا یزدخواستی دکتری بالینی اصفهان ---- 185 شهره آمالی خامنه ارشد بالینی فارس ---- 186 حسین داداش زاده دکتری روان شناسی بالینی آذربايجان شرقي ---- 187 معصومه اسماعیلی دکتری مشاوره ايلام ---- 188 مریم فاتحی زاده دکتری مشاوره اصفهان ---- 189 رحمان مرادی ارشد عمومی آذربايجان غربی ---- 192 علی جلالی ارشد تربیتی تهران ---- 193 رحمت رمضانی ارشد روان شناسی ايلام ---- 194 فریبا بشردوست‌تجلی دکتری سلامت تهران 4 195 پروین رفیعی نیا دکتری عمومی تهران ---- 196 محمودرضا عرب ارشد بالینی فارس ---- 197 محمدجواد منزه ارشد بالینی خراسان رضوي ---- 198 سیما شجیعی ارشد تربیتی تهران 5 199 محسن پورزارعی ارشد عمومی فارس ---- 200 سعید صیادلو ارشد بالینی تهران 8 201 حسن فربد مفیدی تهرانی دکتری سلامت البرز ---- 202 منیر فرزادفر ارشد عمومی اصفهان ---- 203 افسانه تقوی رودسری ارشد بالینی تهران ---- 204 رضا شریفی دکتری روان شناسی تهران 6 205 لیورا سعید ارشد عمومی تهران 11 206 حبیب‌اله نصیری دکتری تربیتی فارس ---- 207 عباس روزبهانی ارشد عمومی تهران ---- 208 اعظم هادی خامنه ارشد عمومی تهران ---- 209 زهرا میترا گدازنده ارشد بالینی تهران 1 210 مریم قاسمی فلاورجانی ارشد تربیتی فارس ---- 211 سیدابراهیم موسوی ارشد بالینی مازندران ---- 212 سهیلا صمدی ارشد عمومی گيلان ---- 213 بهروز دولتشاهی دکتری بالینی تهران ---- 214 حسین اسکندری دکتری روانشناسی تهران ---- 215 عزیزاله مجاهد دکتری عمومی سيستان و بلوچستان ---- 216 فریبا جمال زاده ارشد بالینی خوزستان ---- 217 اکرم خمسه دکتری روانشناسی تهران 7 218 شادی جزائری ارشد بالینی تهران ---- 219 ریتا لیاقت دکتری روانشناسی تهران 3 220 فاطمه صنیع پور ارشد بالینی فارس ---- 221 مسعود عارف نظری دکتری روانشناسی تهران 1 222 محمدنقی فرمهینی فراهانی دکتری روانشناسی شخصیت تهران 2 223 مریم امینایی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران 2 224 مه‌سیما پورشهریاری دکتری روانشناسی آموزشی تهران 3 225 محمد علی اصغریمقدم دکتری روان شناسی بالینی تهران ---- 226 محمدابراهیم مداحی دکتری روانشناسی تهران 3 227 مریم حسین زاده ارشد بالینی خراسان رضوي ---- 228 شهناز صبوری ارشد بالینی تهران 2 229 عصمت دانش دکتری روانشناسی‌ تهران 2 230 محمد غفاری خان ارشد بالینی تهران 11 231 نکیسا سمرقندی ارشد بالینی تهران 2 232 عبدالمجید صباغ ارشد بالینی خوزستان ---- 233 رضا عبدی دکتری عمومی آذربايجان شرقي ---- 234 مرتضی امیدیان دکتری روان شناسی خوزستان ---- 235 رضا کرمی نوری دکتری روانشناسی شناختی تهران ---- 236 هاتف زمانی ارشد بالینی تهران 6 237 سیدموسی کافی ماسوله دکتری بالینی گيلان ---- 238 پروین داعی‌پور ارشد بالینی تهران 3 239 سوزان امامی‌پور دکتری روانشناسی تهران 2 240 نصرت اله نوروزی دکتری بالینی تهران ---- 241 محسن دهقانی دکتری بالینی تهران 7 242 منوچهر ازخوش دکتری بالینی تهران 1 243 مسعود محمدی دکتری بالینی فارس ---- 244 خیراله صادقی دکتری بالینی كرمانشاه ---- 245 حجت اله جاویدی دکتری روانشناسی فارس ---- 246 نوراله محمدی دکتری روانشناسی فارس ---- 247 محمد دولتخواه دکتری روان شناسی تربیتی قم ---- 248 زهرا خدری ارشد عمومی خوزستان ---- 249 فرناز کشاورزی ارشدی دکتری روانشناسی تهران 3 250 مژگان سپاه منصور دکتری روانشناسی تهران 4 251 علی شمس ارشد بالینی تهران ---- 252 حسین هاشمی نژاد ارشد تربیتی ايلام ---- 253 اصغر ی جشوقانی دکتری روانشناسی اصفهان ---- 254 علی اصغر کاکوجویباری دکتری عمومی مازندران ---- 255 سیاوش گودرزوندچگینی ارشد بالینی تهران ---- 256 مرتضی منطقی دکتری روانشناسی تهران ---- 257 عباس داورمنش ارشد تربیتی تهران ---- 258 نعیمه بزمی دکتری پژوهش بالینی تهران 8 259 هما امیدی ارشد تربیتی تهران 4 260 مسعود برومند نسب دکتری روانشناسی خوزستان ---- 261 نورمحمد بخشانی دکتری روانشناسی سيستان و بلوچستان ---- 262 سیدولی اله موسوی دکتری روانشناسی گيلان ---- 263 مهرناز جهرمی رجبی ارشد تربیتی تهران ---- 264 سیدحمید اسحاق‌نیا ارشد تربیتی خراسان رضوي ---- 265 ای‌فری نصرتی‌حسین‌گلو ارشد بالینی البرز ---- 266 فرهاد هژیر دکتری سلامت كرمانشاه ---- 267 زهره بالاگبری ارشد تربیتی كرمانشاه ---- 268 خلیل شریفی ارشد بالینی كرمانشاه ---- 269 زهرا نیکخواه ارشد بالینی خراسان رضوي ---- 270 ناهید خطیب‌زاده ارشد تربیتی تهران 3 271 خیریه نیسی ارشد تربیتی خوزستان ---- 272 جمشید افشنگ دکتری روانشناسی تهران ---- 273 محمدحسین عبدالهی دکتری روانشناسی تهران ---- 274 ویدا علیخانی ارشد عمومی تهران 6 275 زهرا بابائیان ارشد تربیتی تهران ---- 276 صفر مردی ارشد تربیتی تهران 22 277 اختر ایرانپور مبارکه ارشد تربیتی اصفهان ---- 278 سودابه بساک نژاد دکتری بالینی خوزستان ---- 279 حسین رنجبرشایان ارشد بالینی آذربايجان شرقي ---- 280 مسعود جان بزرگی دکتری روانشناسی تهران 3 281 داریوش تدریس حسنی ارشد تربیتی گيلان ---- 282 سیدکامران علوی دکتری روانشناسی تهران 3 283 تیمور باقری ارشد مشاوره اصفهان ---- 284 محمدرضا بردیده ارشد استثنایی فارس ---- 285 قاسم آزاد ارشد تربیتی تهران ---- 286 فردوس قماشچی ارشد بالینی تهران ---- 287 حسین محققی دکتری روان شناسی همدان ---- 288 مهرداد متین راد دکتری تربیتی تهران 1 289 مریم اردلانی ارشد تربیتی تهران ---- 290 مهرداد فصیح‌زاده نائینی ارشد عمومی تهران 5 291 غلامرضا دریای لعل ارشد شخصیت گيلان ---- 292 جعفر طالبیان شریف دکتری روان شناسی خراسان رضوي ---- 293 امیر امین یزدی دکتری روان شناسی رشد خراسان رضوي ---- 294 اصغر دادخواه دکتری روانشناسی توانبخشی ژاپن تهران 3 295 علی رضا پیرخائفی دکتری روان شناسی تهران 7 297 عباس صادقی ملک آبادی دکتری استثنایی تهران 2 298 مهدی خدادادی ارشد بالینی تهران 2 299 مریم بقائی کاشی ارشد عمومی تهران ---- 300 نرگس زینعلی دکتری استثنایی تهران 2 301 علیرضا عابدین دکتری بالینی تهران ---- 302 هاجر پهلوانی ارشد بالینی تهران ---- 303 جواد بهادرخان ارشد بالینی خراسان رضوي ---- 304 کریستینه سروب آرزومانیان ارشد بالینی تهران 3 305 عباس زامیاد ارشد بالینی كرمان ---- 306 علی اصغر احمدی دکتری روانشناسی تهران 2 307 معصومه سیف الهی دکتری روان شناسی تهران 1 309 محمدرضا عبداله نژاد ارشد عمومی تهران ---- 310 هوشنگ قره خانی‌ ارشد روان شناسی تربیتی تهران 4 311 حسین حسن‌آبادی ارشد بالینی خراسان رضوي ---- 312 معصومه جعفری ارشد بالینی تهران 3 313 علی زینالی دکتری عمومی آذربايجان غربی ---- 314 احمد خامسان دکتری روانشناسی‌ خراسان جنوبي ---- 315 کامیار ستوده زند ارشد مشاوره تهران 6 316 رحمت اله نورانی پور دکتری آموزش و پرورش تهران ---- 317 مهین السادات حاجی سید نصیر ارشد مشاوره و راهنمایی تهران 4 318 رقیه جعفری فشارکی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران 6 319 محمدتقی ندیمی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 320 حمید اصغری پور زحمتی ارشد مشاوره خراسان رضوي ---- 321 علی اکبر سلیمانیان دکتری مشاوره خراسان شمالي ---- 322 رضا رحال زاده ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 323 ابراهیم جاویدنیا ارشد مشاوره و راهنمایی آذربايجان شرقي ---- 324 سعید محمد دکتری بالینی تهران 7 325 یداله آسانی حاجی عبدال ارشد تربیتی آذربايجان شرقي ---- 326 حمید اسدی ارشد بالینی تهران ---- 327 اکرم انصاری مقدم ارشد بالینی تهران ---- 328 محمدرضا جهان ارشد استثنایی سمنان ---- 329 حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف دکتری روانشناسی خراسان رضوي ---- 330 فریبرز باقری دکتری عمومی تهران 5 331 پریوش نریمانی ارشد استثنایی تهران 2 332 مهرناز شهرآرای دکتری روانشناسی رشد تهران 3 333 بهرخ فرهت نیا ارشد مشاوره تهران ---- 334 حمید شرقی ارشد تربیتی خوزستان ---- 335 نجمه تقوی شیرازی ارشد تربیتی فارس ---- 336 زهرا ساختمانی زنوز ارشد شخصیت البرز ---- 337 سالار فرامرزی دکتری استثنایی اصفهان ---- 338 محمدباقر کجباف دکتری عمومی اصفهان ---- 339 مینا علی اسماعیلی دکتری بالینی تهران ---- 340 فرحناز نورمحمدی ارشد استثنایی تهران 3 341 مسعود غفاری دکتری روان شناسی تهران 3 343 علی اکبر ارجمندنیا دکتری استثنایی تهران 4 344 محمدرضا نیکخو دکتری روانشناسی تهران ---- 345 عباس پورشهباز دکتری بالینی تهران ---- 346 محمدعلی فغفوریان ارشد بالینی خراسان رضوي ---- <
درصورتی که مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
در صورت ناقص بودن مطلب روی منبع کلیک کنید و مطلب را بصورت کامل بخوانید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است و تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

آخرین خبرها

داغ ترین اخبار