کدام اشتباه همسرم را در زندگي زناشويي ببخشم؟ کدام را نبخشم؟

کدام اشتباه همسرم را در زندگي زناشويي ببخشم؟ کدام را نبخشم؟

کدام اشتباه همسرم را در زندگي زناشويي ببخشم؟ کدام را نبخشم؟

  بزرگنمايي:

چه خبر - کدام اشتباه شريک زندگي‎تان را ببخشيد و کدام را نه؟

گاهي بخشش ديگران، نه تنها موجب آرامش خاطر ما مي شود، بلکه به تداوم رابطه نيز کمک مي کند. از طرف ديگر، رفتارهايي هستند که به هيچ عنوان قابل بخشش نمي باشند، از اين رو که تاثيرات منفي آنها تا آخر عمر گريبان مان را خواهند گرفت. البته بخشش هميشه به معناي ادامه دادن رابطه نيست، ما گاهي طرف مقابل مان را به خاطر اشتباهي که مرتکب شده مي بخشيم اما تصميم مي گيريم که رابطه را تمام کنيم. در نهايت آنچه اهميت دارد، آرامش خود ماست.

او را به خاطر گذشته اش، ببخشيد

ما بايد فردي که دوستش داريم را به خاطر گذشته اي که داشته ببخشيم، به اين علت که همه ما خطاکاريم و ممکن است اشتباهاتي را خواسته يا ناخواسته مرتکب شويم. اگر او با خانواده اش رفتار اشتباهي کرد، اگر آنجا که دوستانش به او احتياج داشتند حاضر نبود، اگر جايي نتوانست آنطور که بايد انتظارات ديگران را برآورده کند يا حتي انگيزه لازم را در محيط کار نداشت... او را ببخشيد.
اگر او در گذشته نمي دانست که از زندگي چه مي خواهد يا چگونه بايد زندگي بهتري داشته باشد، اگر او شريک ايده آلي در رابطه قبلي اش نبود يا قلب کسي را شکست، باز هم لايق بخشيدن است زيرا او در گذشته زندگي نمي کند، بنابراين بهتر است که او را در زمان حال قضاوت کنيد نه با اشتباهاتي که در گذشته انجام داده است.

او را براي آنچه امروز هست، نبخشيد

درست است که شما بايد شريک زندگي تان را به خاطر اشتباهاتي که در گذشته انجام داده، ببخشيد اما به شرطي که اشتباهاتش را قبول کرده و ديگر آنها را تکرار نکند. در واقع شما نبايد انتخاب هاي اشتباه او را در زمان حال ناديده بگيريد زيرا زمان حال فرصتي براي اوست تا خودش را تغيير دهد، پس اگر اين تغييرات را احساس نکرديد، بدانيد که او همان آدمي است که در گذشته بوده و قصد تغيير هم ندارد. اگرچه تغيير شخصيت يک شبه رخ نمي دهد اما شما بايد تغييرات را، هر چند کوچک، در او احساس کنيد، در غير اين صورت بخشش اشتباه است.
به عنوان مثال رفتارهاي اشتباه او را با خودتان، تنها به اين علت که او گذشته تلخي داشته، نبايد ناديده بگيريد. اگر شما گذشته او را کنار گذاشته ايد، او هم بايد قدردان حمايت و گذشت هاي شما باشد و تمام تلاشش را براي تغيير رفتار خود انجام دهد، در غير اين صورت ببخش دوباره تنها به ضرر شما تمام خواهد شد.

اگر دل شما را شکست، ببخشيدش

شايد فکر کنيد کسي که قلب شما را شکست، ارزش بخشيدن ندارد اما شما بايد اين کار را انجام دهيد به اين علت که خود شما لايق آرامش هستيد. اگر شريک زندگي تان نتوانست نيازهاي شما را برآورده کند، اگر شما را ترک کرد يا اگر زير قول هايش زد، ببخشيدش، حتي اگر از او جدا شديد. اگر به خاطر رفتارهاي طرف مقابل تان نااميد هستيد، اگر باعث شده که از عشق متنفر شويد، اگر آنجا که به او احتياج داشتيد و او در کنارتان نبود، اگر براي شما نجنگيد يا آنطور که بايد دوست تان نداشت، تنها براي اين که باري از روي دوش خودتان برداريد، او را ببخشيد. در واقع رفتارهاي اشتباه او چيزي از ارزش شما کم نکرده است، بنابراين تنها براي آرامش خودتان، اشتباهات او را ناديده بگيريد.

او را نبخشيد اگر باعث شد که نسبت به خودتان حس بدي داشته باشيد

برخي از افراد هستند که آهسته آهسته نظر شما را نسبت به خودتان تغيير مي دهند، در واقع کاري مي کنند که شما از خودتان متنفر شويد. رفتار اينگونه افراد را نبايد بخشيد. آنها به تدريج شما را متقاعد مي کنند که علت تمام اشتباهات پيش آمده، خود شما هستيد و اين شماييد که بايد رفتارتان را تغيير دهيد. نتيجه اين رفتار نه بهبود رابطه بلکه کاهش اعتماد به نفس شما را به همراه خواهد داشت. پس از مدتي شما احساس مي کنيد که براي او کافي نيستيد و براي خشنود کردن او بايد خودتان را تغيير دهيد و در نهايت تبديل به آدمي مي شويد که هيچ لذتي از زندگي نمي برد. افرادي که باعث مي شوند شما نسبت به خودتان حس ناامني کنيد يا آنهايي که شما را وادار مي کنند خودتان را کمتر از آنچه هستيد تصور کنيد، را نبخشيد بلکه هر چه سريع تر از زندگي تان حذف کنيد.

افرادي که از شما محافظت مي کنند را ببخشيد

آدم ها گاهي براي محافظت از کساني که دوست شان دارند، حقيقت را پنهان مي کنند. به عنوان مثال اگر شريک زندگي تان از مشکلات خود، تنها به اين علت که شما را ناراحت نکند، سخن نگفت، او را ببخشيد يا اگر شما را از شرايطي دور نگه داشت تا آسيب نبينيد، سرزنش اش نکنيد. اين گونه افراد در آن لحظه فکر مي کنند که مهمترين عامل محافظت از شماست، به بيان ديگر آنها نمي دانند که چگونه با کمترين آسيب شما را درگير مشکلات شان کنند، بنابراين تنها کاري که به ذهن شان مي رسد دور نگه داشتن شماست. شما نيز پس از يافتن حقيقت، آنها را ببخشيد زيرا که آنها لايق اين بخشش هستند.

اگر به شما دروغ گفت، نبخشيدش

دروغ يکي از رفتارهايي ست که نبايد ساده از آن گذشت. حتي اگر طرف مقابل تان به شما دروغ مصلحتي گفت، نبايد او را ببخشيد زيرا همين دروغ ها پس از مدتي تبديل به دروغ هاي بزرگ تر مي شوند. شما نبايد به فردي که يک بار به شما دروغ گفته شانس دوباره دهيد. اعتمادي که رفته هيچگاه باز نمي گردد، بنابراين با ناديده گرفتن آن، تنها خودتان را کوچک کرده ايد. زندگي با اافراد دروغگو به شما حس ناامني مي دهد.
در واقع آنها با دروغ شان به شما ثابت مي کنند که لياقت صداقت را از نظر آنها نداشته ايد. فردي که فکر مي کند تنها در مواقعي که خودش بخواهد، بايد حقيقت را به شما بگويد، فردي غير قابل اعتماد و نابخشودني است، از آن ساده نگذريد.

ببخشيدش اگر به شما اجازه داد تا رابطه را تمام کنيد

اگر شما تصميم گرفتيد که رابطه را تمام کنيد، طرف مقابل تان هم مانع تان نشد، عصباني نشويد. درست است که از او انتظار داريد جلوي شما را بگيرد اما او را ببخشيد زيرا او هم آرامش شما را مي خواهد و فکر مي کند که شما لايق بهترين ها هستيد، چيزي که در رابطه با او به دست نياورده ايد. اگر فردي شما را دوست داشته باشد، آرامش شما را به آرامش خودش ترجيح مي دهد. بنابراين اگر او با اين تصور که شما بدون او زندگي شادتري داريد، مانع از رفتن شما نشد، او را ببخشيد.

اگر شما را رها کرد، نبخشيدش

اگر شريک زندگي تان براي فرار از بار مسئوليت شما را رها کرد، هرگز نبخشيدش. به عنوان مثال ما از شريک زندگي مان انتظار داريم تا در مواقع ناراحتي کنارمان باشد و به درد و دل هايمان گوش دهد، اما اگر او در اين شرايط شما را تنها گذاشت و به جاي جسارت، ترسيد و عقب نشيني کرد، بهتر است که او رها کرده و هرگز نبخشيدش. ميان فردي که جايش هميشه خالي ست، با او که هيچگاه شما را تنها نمي گذارد، فرق بسيار است.

اگر شما را آنطور که مي خواستيد دوست نداشت، او را ببخشيد

هر کسي زاويه ديد خود را در رابطه عاطفي دارد، اين که شريک زندگي تان آنطور که شما دوست داريد با شما رفتار نمي کند، بدين معني نيست که به شما بي علاقه است، بلکه هر کسي به شيوه خود احساسات اش را نشان مي دهد. بنابراين زماني که او فکر مي کند به بهترين شکل ممکن در رابطه است، نااميدش نکنيد.
اگر در شرايطي خاص نتوانست مانند آنچه شما دوست داريد، رفتار کند، او را ببخشيد. شايد به راستي او قبل از شما چنين تجربه هايي نداشته و راه درست را نمي داند، پس دست از پيش داروي برداريد و از رفتارهايي که برايتان چندان خوشايند نبوده، بگذريد. اگر او را دوست داريد، انتظارات تان را از او به زبان آوريد، مطمئنا او نيز تمام تلاش خود را براب خشنودي شما خواهد کرد.

اگر براي شما ارزشي قائل نيست، نبخشيدش

اگر شريک زندگي تان با شما طوري رفتار کرده که حس مي کنيد هيچ جايگاه و ارزشي براي او نداريد، هيچوقت نبخشيدش. يک رابطه نيازمند توجه، عشق و مهرباني ست و رفتار فردي که اين موارد را ناديده مي گيرد، توجيه ناپذير است. بدتر از آن فردي است که جدا از بي احترامي رفتاري و کلامي، از خشونت هاي بدني استفاده مي کند.
از فردي که تنها شما را براي زمان هايي خاص مي خواهد، به بيان ديگر شما را يک شي فرض مي کند، دوري کنيد زيرا که اين عشق نيست بلکه سو استفاده از شرايط است. با اين اوصاف، افرادي که به شما، اهداف تان يا خانواده و دوستان تان بي احترامي مي کنند، هرگز قابل بخشش نيستند.

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : خانم ها مراقب اين اشتباهات در رابطه جنسي تان باشيد!!

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : اشتباهات بزرگي که مردان در زندگي زناشويي انجام مي دهند

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : 4 اشتباه بيشتر مردان در رابطه جنسي!!

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : اشتباهات زنانه اي که عشق مردان را نابود مي کند!!


منبع : زندگي ايده آل

Let's block ads! (Why?)

درصورتی که مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
در صورت ناقص بودن مطلب روی منبع کلیک کنید و مطلب را بصورت کامل بخوانید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است و تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

آخرین خبرها

داغ ترین اخبار